Rozporządzenie CPR – inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 – weszło w życie 1 lipca 2017 roku. Kable i przewody elektryczne zostały ujęte w nim jako wyroby budowlane i objęte zmianami, m.in. wyszczególnieniem wymagań i ustaleniem klas. Poprzedzający tę datę rok był okresem, w którym producenci mieli czas na dostosowanie produktów do wymagań. O czym teraz należy pamiętać? Przekonaj się!

Co zmieniło rozporządzenie CPR?

Rozporządzenie CPR ma odniesienie do bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych. Określa wymagania dotyczące badania i klasyfikacji kabli oraz przewodów elektrycznych w reakcji na ogień. Od wprowadzenia go na producencie leży obowiązek zadeklarowania właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z zasadniczymi charakterystykami.

Warto wiedzieć, że wdrożenie norm EN 13501-6 i EN 50575 obejmuje zmianami wyłącznie przewody elektryczne wyprodukowane i wprowadzone na rynek z przeznaczeniem trwałego zastosowania w obiektach budowlanych bądź też ich częściach.

Jakie klasy reakcji na ogień mają przewody elektryczne?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem kable niepalne mają symbol Aca, natomiast przewody elektryczne o niskim stopniu odporności na ogień odznaczają się symbolem Fca. Oś oznaczeń wygląda następująco: Aca -> B1ca -> B2ca -> Cca -> Dca -> Eca -> Fca.

Klasa reakcji na ogień determinuje sposób, w jaki kable i przewody elektryczne zostaną przebadane. Zgodności 1+ i 3 dotyczą badania w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską, z kolei zgodność 4 umożliwia badanie w laboratorium producenta. W Polsce zatwierdzonymi przez komisję laboratoriami dysponują Instytut Technik Budowlanych i Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Istnieje jednak możliwość przebadania w innej instytucji, o ile znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

Produkujesz bądź importujesz kable i przewody elektryczne? O tym pamiętaj!

Kable i przewody elektryczne klas B2ca, Cca i Dca produkowane i importowane do Unii Europejskiej wymagają wykonania dodatkowych klasyfikacji, tym razem w odniesieniu do poziomu: emisji dymów (s – od smoke), spadających kropel (d – od droplets), ulegania korozji (a – od acidity).

Inne zmiany idące w parze z rozporządzeniem CPR to konieczność informowania użytkowników i wykonawców instalacji o jakości produktu za sprawą symbolu CE, Deklaracji Właściwości Użytkowych i etykiety produktowej. Kable i przewody elektryczne są na tyle duże, że naniesienie na nie znaku CE nie stanowi kłopotu. W produktach zbyt małych do oznaczenia symbol umieszcza się na opakowaniu bądź dokumentach.

Projektując etykietę na kable i przewody elektryczne, miej na uwadze, iż musisz trzymać się nowych reguł. Poza standardowymi danymi umieść na niej dwie ostatnie cyfry roku przyznania produktowi oznaczenia CE, numer referencyjny Deklaracji Właściwości Użytkowych, omówioną wcześniej klasę reakcji wobec ognia, numer normy przedmiotowej dla wyrobu budowlanego, numer jednostki notyfikowanej i informacje o: występujących w produkcie substancjach niebezpiecznych, planowanym zastosowaniu.