Dobieranie kabli elektrycznych do miejsca zastosowania nie zawsze jest łatwe. Jeśli w lokalizacji, w której planujemy je układać, mamy do czynienia z trudnymi warunkami, np. narażeniem na kontakt z wodą czy olejem, kable elektryczne muszą spełniać kryterium podwyższonej odporności na dany czynnik. Dziś napisaliśmy o tym, jak wybierać kable elektryczne, gdy mamy do zagospodarowania trudną przestrzeń.

Kable elektryczne a wysoka i niska temperatura, wilgotność, ryzyko wybuchu i inne trudne warunki

Na początku przyjrzyjmy się konkretnym warunkom zewnętrznym i odpowiadającym im kablom. Niektóre z tych warunków można nazwać trudnymi:

  1. Pomieszczenia suche, np. w domu lub biurze – tu panuje niska wilgotność, w związku z czym wystarczą kable elektryczne do przeznaczenia ogólnego.
  2. Piwnice, magazyny – w takich miejscach wilgotność jest wysoka, więc kable elektryczne wymagają izolacji odpornej na wilgoć.
  3. Pralnie i myjnie samochodowe, baseny, instalacje podziemne – wilgoć jest na tyle wysoka, że kable elektryczne wymagają większej izolacji niż w przypadku piwnic. Mogą to być kable elektryczne odporne na czynniki atmosferyczne.
  4. Huty, hartownie – w wymienionych budynkach temperatura jest bardzo wysoka, dlatego musimy sięgnąć po kable elektryczne pracujące bez zakłóceń w wysokiej temperaturze.
  5. Chłodnie – tu wprost przeciwnie, z uwagi na znaczne i długotrwałe zimno kable elektryczne wymagają osłony mrozoodpornej.
  6. Galerie handlowe, supermarkety, parki rozrywki – jeżeli w miejscach układania kabli występuje wysokie ryzyko powstania pożaru, niezbędne są kable elektryczne, które: nie rozprzestrzeniają ognia, ulegają spalaniu w niewielkim stopniu, a kiedy do tego dochodzi, nie wydzielają dymów ani trujących substancji.
  7. Budynki i pomieszczenia, w których składuje się gazy – tu zachodzi już nie tylko ryzyko powstania pożaru, lecz także wybuchu. W budynkach składujących gaz zastosujemy kable elektryczne wraz z instalacjami uszczelniającymi. Kable muszą odznaczać się konstrukcją (budową) umożliwiającą wykonanie takich instalacji.
  8. Fabryki produkcyjne, magazyny – właśnie w nich najczęściej znajdują się materiały chemiczne. Kable elektryczne muszą być odporne na konkretne, występujące w pomieszczeniu substancje chemiczne.
  9. Stacje benzynowe, warsztaty, fabryki – podobnie jak w powyższym przypadku, kable elektryczne muszą być odporne na konkretne substancje, w tym olej, materiały ropopochodne, rozpuszczalniki.

Kable elektryczne do układania w wodzie

Do trudnych warunków niewątpliwie należą zbiorniki wodne. Nie zawsze da się je ominąć podczas układania instalacji elektrycznych. Z tego powoduje odrębną grupę tworzą kable elektryczne i przewody energetyczne do układania w wodzie i pod dnem. Wykorzystuje się je w rzekach, kanałach, jeziorach, innych zbiornikach wodnych (naturalnych i sztucznych). Ich osłona odznacza się antykorozyjnością. Przewody elektryczne są opancerzone. Niekiedy dla podwyższenia bezpieczeństwa stosuje się osłony z bentonitem kablowym.

O czym należy pamiętać, gdy przewody elektryczne wymagają układania w tunelach kablowych?

Te przewody elektryczne, które wymagają układania albo w tunelach kablowych, albo w kanałach bądź pomieszczeniach, wymagają podwyższonej odporności na ogień. M.in. nie mogą rozprzestrzeniać ognia w przypadku awarii. Jeśli kable elektryczne mają napięcie znamionowe UN 64/110 kV, powłoki izolacyjne powinny zostać pokryte warstwą przewodzącą: wytłoczoną bądź nałożoną. W przypadku układu z krzyżowaniem żył powrotnych właściwa jest warstwa przewodząca wytłoczona.