Choć parametry elektryczne to podstawowy aspekt doboru kabla do miejsca zastosowania i choć należy zwracać uwagę na budowę, przeznaczenie i długotrwałą obciążalność prądową, niezwykle ważne jest również wzięcie pod uwagę warunków, które panują w miejscu potencjalnej instalacji. W części pierwszej omówiliśmy rodzaje trudnych przestrzeni. Dziś zaś zajęliśmy się zagadnieniem izolacji.

Dlaczego kable elektryczne mają izolację? Jaka powinna ona być?

Kable elektryczne i przewody energetyczne często układane są nie pojedynczo, lecz w grupach. Istotne staje się, by żyły miały izolację oddzielającą je od siebie nawzajem, od innych kabli i od części przewodzących. A jednak izolacja izolacji nierówna – materiał wykonania, specyfika i grubość są uzależnione od napięcia znamionowego, którym odznacza się dany kabel elektryczny. Izolacja odpowiada za trwałość i odporność na warunki w konkretnym miejscu zastosowania, np. w warsztacie (odporność na olej i materiały ropopochodne), pralni (odporność na wilgoć i wodę).

Kable elektroenergetyczne o średnim bądź niskim napięciu odznaczają się izolacją i powłoką wykonaną z tworzyw sztucznych takich jak: 1) polwinit i polwinit oznaczony, 2) polietylen: sieciowany, termoplastyczny i oznaczony, 3) guma etylenowo-propylenowa.

Uwaga: kable elektryczne z trzema żyłami i izolacją papierowo-olejową mają izolację rdzeniową. Występuje ona w postaci nadprogramowej warstwy izolacji papierowej. Pokryte nią zostają żyły izolowane.

Kable elektroenergetyczne izolowane – w jakich warunkach się sprawdzą?

Jeżeli chcesz układać przewody elektroenergetyczne w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, wybierz te z izolacją polwinitową.

Podwyższona temperatura, duża wilgotność i inne trudne warunki dla układu elektroizolacyjnego sieci wymagają stosowania kabli elektrycznych z izolacją z polietylenu sieciowanego.

Kable energetyczne i przewody elektryczne będą stale narażone na wysokie obciążenie prądowe? W takim wypadku również sprawdzą się modele z izolacją z polietylenu sieciowanego.

Przewody elektroenergetyczne z ekranami indywidualnymi wymagają izolacji z polietylenu termoplastycznego i sieciowanego. Warto pamiętać, że w przewodach średniego napięcia o wartości 110 kV z izolacją polietylenową wykorzystywana jest żyła powrotna z miedzi. Jej zadaniem jest ochrona kabla przed zniszczeniem w razie zwarć doziemnych. Kable elektryczne z izolacją papierowo-olejową mają taką osłonę (powłokę) wykonaną z ołowiu.