Instalacja elektryczna w ogrodzie zaskakuje coraz rzadziej. Wszyscy chcemy korzystać z wygodnego i efektownego oświetlenia ogrodowego, łatwo kosić trawę, a wiosną i latem urządzać grille na grillu elektrycznym i słuchać muzyki. Ponieważ jednak w ogrodzie przewody są narażone na więcej uszkodzeń niż w budynku, należy stosować się do ścisłych zasad. Jakich? O tym dziś!

Zasilanie w małym ogrodzie vs zasilanie w dużym ogrodzie

Jako posiadacz małego ogródka możesz zdecydować się na gniazda wyłącznie na zewnętrznej ścianie domu. W ten sposób zasilisz kosiarkę czy grill elektryczny. Warto zamontować dwa gniazda, każde prowadzące do osobnego obwodu. Ponadto obwody te muszą zostać zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym wysokości 16 A i wyłącznikiem różnicowoprądowym na prąd różnicowy maksymalnie 30 mA.

W dużym ogrodzie instalację elektryczną układa się pod ziemią, dlatego najlepiej wykonać ją przed posadzeniem roślin i wziąć pod uwagę miejsce sadzenia drzew oraz roślin z bogatym ukorzenieniem. Dodatkowe gniazda prowadzące do tej instalacji powinny być dwubiegunowe i mieć styk ochronny. Należy umieścić je w skrzynce z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony min. IP67, znajdującej się w fundamencie z betonu. Muszą zostać zabezpieczone drzwiczkami.

Z kolei gniazda prowadzące do obwodów 230 V i występujące na terenie otwartym muszą być pyłoszczelne i wodoszczelne, o ochronie min. IP65. Niezbędny jest styk ochronny.

Jakie kable układać w ziemi i w jaki sposób?

Jeżeli planujesz zasilać kablami odbiorniki stałe lub prowadzić je do gniazd w ogrodzie, musisz wybrać kable do układania w ziemi z izolacją poszczególnych żył i płaszczem ochronnym PCW. Doskonale sprawdzają się kable YKY(-żo) zbudowane z jednej żyły i mające żółto-zieloną izolację. Jeżeli będziesz tworzył obwody jednofazowe 230 V, wykorzystasz kable trójżyłowe. Jeśli trójfazowe 230/400 V – pięciożyłowe.

Możesz układać kable bez osłony, ale musisz zachować głębokość 70 cm. Wyjątek to zastosowanie na ziemi płyt chodnikowych, które stanowią częściową ochronę, wówczas wystarczy ułożenie 50 cm w głąb. Zastosowanie osłony dla kabli umożliwia układanie ich na głębokości 40 cm. Każdorazowo pod kablami musi znaleźć się podsypka z piasku licząca 10 cm, więc do 70, 50 i 40 cm trzeba dodać 10 cm.