Z poprzedniej części poradnika planowania instalacji elektrycznej w ogrodzie dowiedziałeś się, jakie kable wybrać, w jaki sposób zabezpieczyć gniazdka zewnętrzne oraz jak głęboki dół wykopać i dlaczego. Dziś kontynuujemy wątek, by podać i wyjaśnić kolejne zasady układania kabli w ziemi oraz wykańczania instalacji tak, by była trwała i bezpieczna dla użytkowników. Zapraszamy!

Czym przysypać kable układane w ziemi?

Na początek krótkie przypomnienie. W ziemi możesz układać kable bez osłony: na głębokości 70 cm na otwartym terenie i 50 cm pod ścieżkami z płyt chodnikowych. Możesz też zastosować osłony, dzięki czemu ułożysz kable 40 cm pod ziemią na dowolnym terenie. Jeżeli na tych głębokościach naturalnie nie występuje piasek, konieczne jest stworzenie podsypki piaskowej. Taka warstwa ma 10 cm, co zwiększa konieczność kopania głębiej właśnie o 10 cm.

Po ułożeniu kabli konieczne jest wykonanie drugiej warstwy piaskowej, tym razem na wierzchu. Ona również liczy 10 cm. Pozostałą przestrzeń w dole wypełnisz gruntem rodzimym, a więc ziemią, którą wcześniej wykopałeś. Pamiętaj, by przed zasypaniem dołu – 25 cm nad kablami wzdłuż ich trasy – umieścić niebieską foliową taśmę ostrzegawczą, by kolejna osoba wykonująca wykopy w tym miejscu została powiadomiona o obecności instalacji elektrycznej.

Kiedy kable układane w ogrodzie należy osłaniać?

Nad kablami, zwłaszcza układanymi bez osłony, nie należy umieszczać cegieł ani innych elementów ceramicznych. Z uwagi na właściwości mogłyby uszkodzić izolację. Osłonę należy bezwzględnie stosować przynajmniej w niektórych miejscach – tych, w których występuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia kabli. Są to punkty wprowadzania przewodów do budynku, przejścia przez ściany i zapory, skrzyżowania z innymi kablami podziemnymi. Należy też osłonić kable, które wychodzą z ziemi, bo np. docierają do ściany domu i są prowadzone wzwyż.

Osłonę kabli wykonuje się z PCW. Powierzchnia jest dowolna: od sztywnej i gładkiej po elastyczną i karbowaną. Pamiętaj tylko, by średnica przewyższała średnicę kabla o min. 50%.

Jak zabezpieczać kable na skrzyżowaniach?

Przy domu jednorodzinnym czy galerii handlowej może dojść do sytuacji, w której przewody zastosowane w ogrodzie bądź pod trawnikiem rekreacyjnym krzyżują się z rurami różnego typu: kanalizacji, wodociągu, gazu. Albo też z innymi kablami. W miejscach skrzyżowań należy umieszczać rury osłonowe liczące 50 cm w każdą ze stron od punktu skrzyżowania. Istotne jest też, by odległość w pionie pomiędzy kablami bądź kablem i rurą nie była mniejsza niż 50 cm. W przypadku łatwopalnej zawartości płynącej przez rurę minimalna odległość wynosi 100 cm.

Mniejsza odległość wymagana jest w poziomie, gdy dwa kable ułożone pod ziemią w ogrodzie prowadzone są równolegle. Wynosi 10 cm.