Wykonujesz bądź nadzorujesz budowę domu, bloku mieszkalnego, zakładu pracy, galerii handlowej lub innego budynku, w którym niezbędny będzie dostęp do prądu? Przekonaj się, jak układać przewody energetyczne bezpośrednio w ziemi, by zadbać o ich trwałość i wydajność. Poznaj podstawowe wytyczne.

Wytyczne zgodne z normą N-SEP-E-004:2014 – przewody energetyczne układane w ziemi

Sposób układania kabli bezpośrednio w ziemi reguluje norma N-SEP-E-004:2014. Zawiera ona różne warianty umiejscawiania przewodów, zależne m.in. od rodzaju ziemi. Jeśli grunt jest typu piaszczystego, kable energetyczne układa się na dnie wykopu. W przypadku odmiennego gruntu niezbędne jest stworzenie warstwy piasku o grubości co najmniej 10 cm, a później przysypanie przewodów warstwą ubitego piasku o grubości 10-15 cm. Wyżej można już wykorzystać grunt, który znajdował się tam przed utworzeniem wykopu (grunt rodzimy).

Czym zastąpić piasek, by przewody energetyczne zostały zabezpieczone i przewodziły prąd z maksymalną wydajnością?

Alternatywami dla piasku są warstwa wypełnienia kontrolowanego (przykładowo betonit) i wybrane mieszaniny wypełniające. Reguła podaje, iż rezystywność cieplna piasku i wysuszonych mieszanin nie może przekraczać 2,5 K∙m/W (a najlepiej ma nie więcej niż 2 K∙m/W). Pamiętaj, by po zasypaniu kabli energetycznych ubić mieszaniny tak, by osiągnęły gęstość min. 1,6 t/m2.

Uwaga! Wybieraj mieszaniny wyłącznie od sprawdzonych producentów i mające świadectwo określające właściwości elektryczne i cieplne w stanie wysuszenia.

Obciążalność kabli energetycznych obliczysz, biorąc pod uwagę rodzaj i parametry cieple warstw (zarówno piasku, jak i wypełnienia rowu kablowego). Jeśli masz do wykonania skomplikowaną sieć wymagającą krzyżowania przewodów, oznaczenia linii krzyżujących umieść na tej samej wysokości.

Jaka powinna być głębokość układania przewodów energetycznych w ziemi?

Powiedzieliśmy już o materiale, który powinien otaczać kable energetyczne. A co z głębokością wykopu? Poniżej zaprezentowaliśmy wytyczne dla przewodów układanych w ziemi. Miej na uwadze, że odległość liczona jest od ziemi do górnej powierzchni kabla.

  • kable z napięciem znamionowym <1 kV należy układać 50 cm pod chodnikiem bądź drogą, jeśli ich przeznaczenie to doprowadzenie energii do sygnalizacji drogowej bądź latarni,
  • kable z napięciem znamionowym <1 kV należy układać 70 cm pod ziemią w przypadku zastosowań poza użytkami rolnymi,
  • kable z napięciem znamionowym 1-20 kV należy układać 80 cm pod ziemią w przypadku zastosowań poza użytkami rolnymi,
  • kable z napięciem znamionowym <30 kV należy układać 90 cm pod ziemią w przypadku użytku rolnego,
  • kable z napięciem znamionowym >30 kV należy układać 100 cm pod ziemią bez względu na rodzaj zastosowania. W razie konieczności zastosowania kilku takich kabli, muszą mieć pionową odległość >70 cm.

Zdarza się, że przewody energetyczne nie mogą być umieszczone na przypisanej im głębokości. Wówczas układaj je płycej, ale koniecznie w osłonie. Takie kable energetyczne odznaczać się będą mniejszą obciążalnością prądową.