Podczas tworzenia linii kablowych korzysta się z różnego rodzaju osłon i pomieszczeń. Przykładowe to kanały, estakady i szyby kablowe. Jak powinny być zbudowane i w jakich warunkach stają się niezbędne lub korzystne? Dziś zajęliśmy się odpowiedzią na te pytania. Jeżeli czeka Cię budowa albo masz do zaprojektowania sieć kablową, koniecznie przeczytaj artykuł i odśwież wiedzę.

Osłony, tunele i pomieszczenia kablowe – podstawy

Zacznijmy od najprostszej formy ochrony kabli elektrycznych. Są to osłony linii kablowych, których zadaniem jest zabezpieczanie przewodów przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi uszkodzić je fizycznie bądź zaburzyć działanie i zmniejszyć wydajność.

Dalej mamy tunele kablowe oraz pomieszczenia. Ważne, by zostały wykonane z materiałów niepalnych i chroniących przed wnikaniem niesprzyjających czynników z zewnątrz, m.in. zanieczyszczeń i wilgoci. Z racji rozmiarów w pomieszczeniach kablowych muszą występować przewiew (naturalny bądź sztuczny) i odwodnienie. Wymogiem jest także przystosowanie pomieszczeń do ewakuacji w razie awarii. Przejścia nie powinny być niższe niż 200 cm ani węższe niż 80 cm. Jeżeli tunele mają więcej niż 20 m, niezbędne jest zamontowanie oświetlenia elektrycznego. W dłuższych powinno się zastosować przegrody – w tym przegrody przeciwpożarowe – dzieląc w ten sposób ponadstumetrowy tunel na odcinki po ok. 50 m.

Czym są kanały i estakady kablowe?

Kanały, w których mają znajdować się kable, muszą zostać wykonane z materiałów niepalnych. Przykrywa się je zdejmowalnymi płytami na pełnej długości kanału, przy czym jeśli dany odcinek nie przekracza 200 cm, nie musi znajdować się nad nim zdejmowalna płyta. Zabezpieczenie kanału polega albo na zasypaniu go piaskiem na całej długości, albo na podzieleniu go na strefy pożarowe, podobnie jak ma to miejsce w tunelach. Uwaga jednak: ściany mające zatrzymać pożar nie mogą utrudniać przemieszczania się wody w kanałach. Wskazana długość strefy pożarowej wynosi nie więcej niż 100 m.

W estakadach kablowych istotne staje się wykorzystanie uziemionych materiałów o dużej wytrzymałości mechanicznej. Do konstrukcji stosowanych w estakadach należą półki, drabinki i korytka kablowe. W tym wypadku można, choć nie trzeba, uwzględnić strefy pożarowe. Wystarczy na odcinku o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru układać przewody elektryczne w ogniochronnych kanałach kablowych.