Dziś kontynuujemy wątek pomieszczeń czy też przestrzeni, w których mogą znaleźć się przewody elektryczne. Omawiamy wytyczne kolejnych rodzajów pomieszczeń: szybów kablowych, osłon otaczających, studni kablowych. W części pierwszej przedstawiliśmy osłony, pomieszczenia, tunele, kanały i estakady kablowe. Przeczytaj obie publikacje, by odświeżyć wiedzę.

Szyby kablowe – najważniejsze informacje

Przewody energetyczne można układać w szybach kablowych, o ile szyby zostały do tego przystosowane. Podstawowe wytyczne to budowa przy wykorzystaniu materiałów niepalnych i podział na strefy pożarowe za pomocą grodzi przeciwpożarowych. Istotny jest bezpośredni dostęp do każdej ze stref na wypadek awarii bądź modyfikacji linii kablowej. Osłony ogniochronne muszą być szczelne i wykazywać izolacyjność ogniową >90 min.

Osłony otaczające – charakterystyka

Osłony otaczające są czymś innym niż osłony kabli. Te pierwsze za sprawą materiału zyskują odporność na działanie czynników zewnętrznych. Nie może zbierać się w nich woda. W miejscach, w których kable są wyprowadzane na zewnątrz, należy korzystać dodatkowo z materiału niepalnego. Istotne jest, by wnętrze osłony nie uszkodziło fizycznie kabli, dlatego można je wypełnić bentonitem kablowym (szczególnie przewody elektryczne o napięciu znamionowym UN 64/110 kV oraz znajdujące się w wywierconych przepustach).

Co należy wiedzieć o studniach kablowych?

Kolejnym pomieszczeniem wymagającym budowy niepalnej są studnie kablowe. Podobnie jak w przypadku kanałów, przykrywa się je zdejmowalnymi płytami, opcjonalnie zamykanymi włazami. Studnie muszą zapewniać wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, by w późniejszym terminie możliwe było wykonywanie nowych połączeń kablowych albo zmienianie kierunku starych. 30 cm od zakończenia muf* należy stosować uchwyty unieruchamiające instalacje kablowe.

* mufy kablowe mają różną konstrukcję, zależną od napięcia znamionowego kabla elektrycznego, jego rodzaju, technologii wykonania, a także liczby i przekroju żył. Zadaniem muf jest zapewnienie właściwości elektrycznych i mechanicznych podobnych do właściwości kabla (nie gorszych od nich). Mogą łączyć zarówno odcinki kabla tego samego rodzaju, jak i odmienne przewody. Przykładowe rodzaje to mufy przelotowe, przejściowe, rozgałęźne.