Kable 0.6/1 kV wg norm zagranicznych

  

Podział kabli  ze względu na kształt żyły roboczej i kolory izolacji

 

  Kształt żyły roboczej                                     Kolory izolacji       

 R – żyła okrągła                                 O – bez żyły ochronnej  zielono-żółtej

 S – żyła sektorowa                       J  – z żyłą ochronną zielono-żółtą

 E – jednodrutowa

 M – wielodrutowa

 

 

DIN VDE 0276-603 oraz VDE 0271 polwinitowe

 

NYY – O   ; - J

NYCY – O  ; - JNYCWY – O ; -J

NAYY – O  ; - J

NAYCY – O ; - JNAYCWY – O ; - J
N – kabel zgodny z normą VDEA – żyły robocze aluminioweY – izolacja polwinitowa  (70 OC)

Y – powłoka polwinitowa

C – żyła koncentryczna z drutów Cu owijanaCW - żyła koncentryczna z drutów Cu falowana

B - pancerz z taśm stalowych  FeZn

R - pancerz z drutów stalowych okrągłych  FeZnF  - pancerz z drutów stalowych płaskich  FeZnGb – spirala przeciwskrętna z taśmy stalowej FeZn
NYRY – O ; - JNYBY – O ; - J NAYRY – O ; - JNAYBY – O ; - J
NYFGbY – O ; - JNYRGbY – O ; - J NAYFGbY – O ; - JNAYRGbY – O ; - J

 

 

Normy DIN VDE 0276-603 polietylenowe

 

 

N2XY – O   ; - J

N2XCY – O  ; - JN2XCWY – O ; -J

 

NA2XY – O  ; - J

NA2XCY – O ; - JNA2XCWY – O ; - J
N – kabel zgodny z normą VDEA – żyły robocze aluminiowe2X – izolacja polietylen usieciowany  (90 OC)

Y – powłoka polwinitowa

C – żyła koncentryczna z drutów Cu owijanaCW - żyła koncentryczna z drutów Cu falowana

 

 

N2XH – O   ; - J

N2XCH – O  ; - J 
N – kabel zgodny z normą VDEA – żyły robocze aluminiowe2X – izolacja polietylen usieciowany  (90 OC)

H – powłoka bezhalogenowa

C – żyła koncentryczna z drutów Cu owijana