Podział kabli  ze względu na napięcia

  

NN         –  niskie napięcie  -  Uo / U / Um    £   1.8 /3.0 / 3.6 kV

ŚN          –  średnie napięcie   –     3.6 / 6 / 7.2   ¸   18 / 30 / 36 kV

WN        –  wysokie napięcie  -           ³   18 /30 / 36 kV

Uo          –  napięcie fazowe (pomiędzy żyłą a ziemią, ekranem lub pancerzem)

U            –  napięcie przewodowe (pomiędzy żyłami fazowymi kabla)

Um        –  najwyższe chwilowe napięcie przewodowe w sieci

 

Podział kabli  ze względu na kształt żyły

  

R – żyła okrągła                                               S – żyła sektorowa                                                       

E – jednodrutowa                                               M – wielodrutowa

 C - zagęszczana

 

Przykładowe oznaczenia:     RE        RM         RMC         SE         SM

 

Kable 0.6/1 kV polwinitowe – oznaczenia wg polskiej normy

 

YKY

YAKY

A – żyły robocze aluminiowe

K - kabel

Y – izolacja polwinitowa  (70 OC)

Y – powłoka polwinitowa

y – powłoka wypełniająca polwinitowa

y – osłona polwinitowa

Ft – pancerz z taśm stalowych

Ftl – pancerz z taśm stalowych lakierowanych

Fo – pancerz z drutów stalowych okrągłych  FeZn

Fp - pancerz z drutów stalowych płaskich  FeZn

yKYFtY

yKYFtlY

yKYFoY

yKYFpY

yAKYFtY

yAKYFtlY

yAKYFoY

yAKYFpY

YKYFty

YKYFtly

YKYFoy

YKYFpy

YAKYFty

YAKYFtly

YAKYFoy

YAKYFpy

 

 

Kable 0.6/1 kV polietylenowe– oznaczenia wg polskiej normy

 

YKXS

YAKXS

A – żyły robocze aluminiowe

K - kabel

XS – izolacja polietylenowa usieciowana  (95 OC)

Y – powłoka polwinitowa

y – powłoka wypełniająca polwinitowa

y – osłona polwinitowa

Ft – pancerz z taśm stalowych

Ftl – pancerz z taśm stalowych lakierowanych

Fo – pancerz z drutów stalowych okrągłych  FeZn

Fp - pancerz z drutów stalowych płaskich  FeZn

Ao – pancerz z drutów aluminiowych

yKXSFtY

yKXSFtlY

yKXSFoY

yKXSFpY

yKXSAoY

yAKXSFtY

yAKXSFtlY

yAKXSFoY

yAKXSFpY

yAKXSAoY

YKXSFty

YKXSFtly

YKXSFoy

YKXSFpy

YKXSAoy

YAKXSFty

YAKXSFtly

YAKXSFoy

YAKXSFpy

YAKXSAoy

 

 

Kable sygnalizacyjne 0.6/1 kV – oznaczenia wg polskiej normy

 

YKSY

YKSYy

yKSYFtY

yKSYFtlY

yKSYFoY

yKSYFpY

 

 

K – kabel

S – sygnalzacyjny

Y – izolacja polwinitowa

Y – powłoka polwinitowa

y – powłoka wypełniająca polwinitowa

y – osłona polwinitowa

Ft – pancerz z taśm stalowych

Ftl – pancerz z taśm stalowych lakierowanych

Fo – pancerz z drutów stalowych okrągłych  FeZn

Fp - pancerz z drutów stalowych płaskich  FeZn