Normy krajowe

- symbole stosowane w oznaczaniu kabli ŚN i WN.

 

A - żyły robocze aluminiowe

H - żyła powrotna wspólna          3H - żyła powrotna rozdzielona

K - kabel elektroenergetyczny

XS - izolacja z polietylenu usieciowanego

U - uszczelnienie wzdłużne             R - uszczelnienie promieniowe

Y, y - powłoka, osłona polwinitowa

X, x - powłoka, osłona polietylenowa

Xn, xn - powłoka, osłona polietylenowa nierozprzestrzeniająca płomienia

N, n - powłoka, osłona bezhalogenowa

Ao - pancerz z okrągłych drutów aluminiowych

Fo - pancerz z okrągłych drutów stalowych FeZn

 

 

 Przykładowe typy kabli

 

Nie uszczelnione :                           YHKXS                  YHAKXS               XnHKXS                               XnHAKXS     

     

Uszczelnione wzdłużnie:                XUHKXS         XUHAKXS         XUHKXS            XUHAKXS            NUHKXS           NUHAKXS

 

Uszczelnione wzdłużnie  i promieniowo:             XRUHKXS            XRUHAKXS         XnRUHAKXS

 

Nie uszczelniony , Pancerz Al       YHKXSAoY          YHAKXSAoxn     XHKXSAon          XHAKXSAox       NHKXSAo      

          

Uszczelniony wzdłużnie ,Pancerz Al.                XUHKXSAosn    XUHAKXSAox    NUHKXSAon      NUHAKXSAon

 

Uszczelniony wzdłużnie i promieniowo ,Pancerz Al.:                 XRUHKXSAox    XRUHAKXSAon

 

 

Normy zagraniczne

 - symbole stosowane w oznaczaniu kabli ŚN wg DIN VDE 0276-620 i DIN VDE 0276-622

 

N                           -              kabel zgodny z normą DIN VDE

A                            -              żyły robocze aluminiowe

2X           -              izolacja z polietylenu usieciowanego

S                             -              ekran metaliczny wspólny

SE           -              ekran metaliczny rozdzielony

F                             -              uszczelnienie wzdłużne

FL           -              uszczelnienie wzdłużne i promieniowe

Y                             -              powłoka polwinitowa

2Y           -              powłoka polietylenowa

H                            -              powłoka bezhalogenowa

 

  

Przykładowe typy kabli

 

 N2XSY                 NA2XSY             N2XS2Y    NA2XS2Y         N2XSH   NA2XSH

 N2XSEY               NA2XSEY             N2XSE2Y           NA2XSE2Y

 N2XS(F)Y            NA2XS(F)Y          N2XS(F)2Y         NA2XS(F)2Y

 N2XSE(F)Y         NA2XSE(F)Y       N2XSE(F)2Y       NA2XSE(F)2Y

 N2XS(FL)2Y       NA2XS(FL)2Y     N2XSE(FL)2Y    NA2XSE(FL)2Y