Nie , przewód YDY nie jest przystosowany do układania w ziemi do tego celu należy użyć kabla YKY (NYY-J) . Przekrój należy dobrać zgodnie z instrukcją bramy wjazdowej.