W przypadku układania przewodu YDY na zewnątrz pomieszczenia zaleca się zastosowanie rurki lub koryta osłonowego chroniącego przewód przed działaniem promieniowania UV