Wybór trasy kablowej – co brać pod uwagę?

W przypadku układania kabli pod ziemią, jednym z głównych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest głębokość, na której należy umieścić linię kablową. Przede wszystkim należy unikać sytuacji, w której kable mogłyby zostać uszkodzone mechaniczne przez chociażby szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Dlatego szczególnie ryzykowne jest dobieranie trasy kablowej w miejscach takich jak mosty (również: wiadukty i przyczółki), pod torami i drogami. W miarę możliwości unikać powinno się również przejść przez ściany i stropy, a także umieszczenia całej trasy na obszarach, które mogłyby narażać linię kablową na wibracje.

Brać pod uwagę musimy też oznaczenia kabli i wartości, które przedstawiają – kable muszą dostosowane być do pracy pod ziemią, w warunkach tam panujących. Chociażby temperatura kabli w czasie układania i dalszej pracy nie powinna być mniejsza ani większa od tych wielkości, które wskazał nam producent kabla. A to wszystko dlatego, że warunki ułożenia nie powinny ani utrudniać odprowadzenia ciepła do otoczenia, ani narażać kabla na ogrzanie go z zewnątrz.

Zbliżanie i krzyżowanie kabli

Istotną rzeczą, którą uwzględnić należy przy wyznaczaniu trasy linii kablowej, jest ograniczenie do niezbędnego minimum liczby skrzyżowań kabli z drogami, ulicami, szosami, także torami, nie zapominając o różnego rodzaju urządzeniach podziemnych i innych kablach. Jeśli jednak uniknięcie skrzyżowania bądź zbliżenia z innym urządzeniem nie jest możliwe, trzeba wziąć pod uwagę obecnie obowiązujące normy. Zgodnie z normą N-SEP-E-004:2014 wszelkie skrzyżowania należy przeprowadzić pod kątem zbliżonym do 90 stopni, w najwęższym miejscu.  

Kablom elektroenergetycznym i sygnalizacyjnym, które układa się bezpośrednio w ziemi, należy zapewnić właściwą ochronę przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania. Na długości trasy powinniśmy zamontować co najmniej po 100 cm (obie strony od miejsca skrzyżowania) dodatkowej osłony. Taką osłoną może być rura – co najmniej jedna na jeden tor.

Jednocześnie nie powinniśmy zapominać o najważniejszych założeniach organizacji trasy pod kable podziemne – trasa ta powinna zapewniać łatwy i przejrzysty dostęp do kabli nie tylko w czasie budowy, ale także podczas ciągłej eksploatacji linii kablowej. Natomiast cały teren budowy powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, szczególnie przed dostępem osób trzecich – niezatrudnionych przy pracach budowlanych.