Na większości kabli i przewodów znaleźć można przeróżne nadruki. Są to zazwyczaj symboliczne oznaczenia, mówiące o przeznaczeniu, dopuszczalnych napięciach, do jakich dany kabel jest dostosowany i spełnianych normach. Jednym z najpopularniejszych tego rodzaju typu jest właśnie znak CE. Sprawdź, co oznacza. 


Co oznacza CE na kablu?

Oznakowanie CE na przewodzie to deklaracja producenta. Znak ten świadczy o zgodności produktu z wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wymogi te określane są szczegółowo dla wielu grupy produktów przez dyrektywy Unii Europejskiej. W uproszczeniu widoczne na kablu "CE" jest dla konsumenta zapewnieniem mówiącym o tym, że dany przewód może być bezpiecznie stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Konieczne do spełnienia normy różnią się w zależności od grupy przewodów i ich zastosowania, ale oznaczenie Conformité Européenne (CE) zawsze i niezmiennie mówi o braku zagrożenia wynikającego bezpośrednio z produktu.


Kiedy przewody mogą zostać oznaczone znakiem CE?

Znak CE nie jest certyfikatem wydawanym przez zewnętrzną jednostkę, oznakowanie nim produktu jest dokonywane bezpośrednio przez producenta. Chcąc wprowadzić swój (objęty dyrektywą) wyrób na rynek europejski, musi on takie oznaczenie nadać. Nie robi się tego jednak "z automatu". Konieczne jest stworzenie dokumentacji technicznej, podpisanie deklaracji zgodności i wcześniejsze przeprowadzenie oceny zgodności. 

Ocena ta polega na wykonaniu sekwencji określonych przepisami modułów, czyli konkretnych działań. Moduły te to m.in. kontrola produkcji, badania projektów technicznych i weryfikacja produktu gotowego. Pomimo samodzielności nadawania oznaczenia, w większości przypadków sama ocena zgodności wymaga jednak udziału zewnętrznej Jednostki Notyfikowanej. Po pomyślnym przejściu procedur i dopełnieniu reszty obowiązków producent może oznakować swój produkt znakiem CE. 


Co znaczy CE dla producenta?

Od 2004 roku symbol CE jest w Polsce oznakowaniem obowiązkowym. Podjęcie działań w celu spełnienia unijnych wytycznych jest jednak dla producentów nie tylko obowiązkiem, ale i ważną inwestycją. Certyfikacja ta bowiem została wprowadzona w celu usunięcia barier handlowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W praktyce oznaczenie kabla znakiem CE jest więc również "paszportem" dla produktu, pozwalającym na eksport do wszystkich krajów członkowskich UE i krajów EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). 


Fałszywe oznakowanie CE - China Export

Przy zakupie przewodów z nie do końca zaufanego źródła warto sprawdzić nie tylko to, czy znak CE jest, ale też to, jak wygląda. Tanie produkty importowane z Chin często nie spełniają norm bezpieczeństwa, w celu zwiększenia sprzedaży są więc nielegalnie oznaczane znakiem niemalże identycznym. Różnicą jest tu tylko mniejsza odległość między literami i dłuższa belka w literze E. Pomimo tego, że wprowadzenie ich na rynek jest niezgodne z prawem, niestety nadal można je spotkać. Dlatego warto wybierać przewody ze sprawdzonych i zaufanych, profesjonalnych hurtowni.